Montsiaweb en castellano
Montsiaweb en català

 

Política de confidencialitat i protecció de dades de caracter personal

Política de confidencialitat i protecció de dades de caracter personal facilitades pels usuaris a Montsiaweb.

La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Montsiaweb. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, autoritza expressament a Montsiaweb a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Montsiaweb o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

Per mitjà de les diferents àrees que formen part d'aquest lloc web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar en totes les activitats que Montsiaweb ofereixi per mitjà del seu lloc web.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a Montsiaweb, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que Montsiaweb dugui a terme amb els usuaris, per informar-los de les activitats o notícies, etc., i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat que desenvolupa.

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Montsiaweb és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari per mitjà d'aquesta política de privadesa.

Montsiaweb ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració de les dades personals facilitades i l'accés no autoritzat a aquestes dades.

L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de Montsiaweb, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l'adreça dades@montsiaweb.info

4. Cessió de dades

L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites abans, a les entitats en què pugui participar Montsiaweb. L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

6. Modificació d'aquesta política de privadesa

Montsiaweb es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Montsiaweb introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.

 

 

Google
 
Web www.montsiaweb.info rutes.montsiaweb.info
Licencia de Creative Commons  Mapa Web
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.

Contacta amb nosaltres - Mapa Web - Política de confidencialitat de dades

Design by Montsiaweb Informàtica